Dergimiz 1. Sayı

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu bünyesinde çıkan dergimizin 1. sayısıdır. 

sayi1